Przedszkole Nr 4 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organy przedszkola
MENU
Organy przedszkola

Organami Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie są:

  1. Dyrektor 
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie