Przedszkole Nr 4 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Skargi i wnioski składać można:

  • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: 

Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai ul.Kościuszki 17, 74-100 Gryfino

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30.

Dyrektor Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfnie  przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy przedszkola.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie