Przedszkole Nr 4 w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Finanse i majątek przedszkola
MENU
Finanse i majątek przedszkola

Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie działa jako jednostka budżetowa Gminy Gryfino. Przedszkole posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Zgodnie z § 22 STATUTU Rodzice dzieci wnoszą odpłatność, która obejmuje koszty wyżywienia, koszty materiałów indywidualnego użytku stosowane na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych oraz dodatkowo zakupują materiały do użytku indywidualnego dla dzieci w drodze umowy pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola. Zwrot kosztów za wyżywienie dotyczy każdej nieobecności dziecka.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie